NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sáčková vazba
pytlíková vazba
Gotická vazba, kdy usňový pokryv desek až dvojnásobně přesahuje desky zpravidla při dolní ořízce (zcela výjimečně při horní ořízce) a vytváří sáček, který bylo po zavázání na uzel možné, zejména u knih menších formátů, snadno přenášet. Dnes jsou dochovány jen vzácně, setkáváme se s nimi spíše jen v ikonografických pramenech.
[NUSKA-1965:61]
[ĎUROVIČ-2002:366]
[KUNZE-1975:178]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002417.htm ]