NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slabičné písmo
Soustava grafických znaků, které vyjadřují jednotlivé slabiky. Potřebuje menší počet znaků než písmo ideografické, ale podstatně více než písmo hláskové. Mezi nejznámější patří písmo užívané v Japonsku, které vzniklo v 8. století přizpůsobením čínských znaků slabičné variantě, obsahuje přibližně dva tisíce znaků.
[KUNZE-1975:1206]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002420.htm ]