NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slohové určení vazby
Hodnocení vlastností vazby, komparace typických znaků s dalšími obdobnými exempláři a její zařazení do období převažujícího výtvarného slohu (např. vazba románská, gotická, renesanční, atd.).
[NUSKA-1965:23-25,59]
[ĎUROVIČ-2002:352]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002422.htm ]