NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
středové kování
středová pukla
Ochranný prvek z kovu (nejčastěji bronzu nebo mosazi), umístěný na středu desky vazby a tvarově jednotný s kováním nárožním. Na gotických i renesančních vazbách je tvarově značně různorodé, může mít podobu čtvercové plochy nebo ornamentu často sloužícího jako základna pro vystouplou puklu.
[NUSKA-1965:96-97]
[ĎUROVIČ-2002:375,389]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002423.htm ]