NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stříkaná ořízka
Různobarevná ořízka, na všech třech stranách nebo jen na horní straně zdobená vzorem. Pravidelného vzoru různobarevných teček několika velikostí bylo dosahováno stříkáním mořidla nebo barvy rozředěné vodou s přidáním klihu a to za pomoci štětce či speciálního náčiní. U jednodušších vazeb byla stříkána celoplošně, u nákladnějších v pruzích.
[DOLEŽAL-1976:40-41]
[BOHATCOVÁ-1990:324]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002424.htm ]