NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stuha
Část zavíracího mechanismu knižního korpusu, který se objevuje výhradně na lepenkových vazbách a plní stejné funkce jako knižní spony. Pravidlem bývají dva páry stuh, výjimečně čtyři páry, vzhledem k jejich silnému opotřebování však na některých vazbách zůstaly jen jejich nepatrné pozůstatky. Většinou se jedná o stuhy textilní, lněné nebo hedvábné, jejichž barva byla sladěna s výzdobou desek.
[NUSKA-1965:57]
[ĎUROVIČ-2002:387-388]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002425.htm ]