NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
švabach
Tiskové písmo, které patří mezi písma lomená, avšak svými zakulacenými polooblouky a dobrou čitelností prozrazuje výrazné renesanční a humanistické vlivy. Dodnes je používán jako písmo akcidenční nebo v některých bibliofilských tiscích. V obecném povědomí je termín chybně užíván pro označení novogotického písma kurzívního, tzv. kurentu.
[KUNZE-1975:1214]
[FUNKE-1992:39-40]
[HORÁK-1948:159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002428.htm ]