NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textura
misálové písmo (zast.)
1. Starší označení gotického minuskulního písma, představujícího jeho nejdokonalejší kreslenou formu (písmena se skládají z několika tahů). V současnosti se preferuje označení gothica libraria formata. Je charakterizována protažením základních tvarů do výšky a jejich jednoduchým nebo dvojitým lámáním, mimořádnou pravidelností, blížící se až geometrické přesnosti a těsnou vazbou písmen. - 2. Tiskové písmo, které svými dvojitě lomenými dříky a lámanými bříšky, krátkými horními dříky a úzkým písmovým obrazem představuje nejvýraznější formu lomeného písma a působí velmi slavnostním dojmem.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:57]
[FUNKE-1992:31,38]
[PRAŽÁK-1966:II,11-12]
[HORÁK-1948:159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002429.htm ]