NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typologický rozbor vazby
Postup při posuzování vlastností vazby, který umožňuje ověřovat chronologické údaje uvedené na vazbě nebo datovat blíže nedatovanou knižní vazbu. Při rozboru a hodnocení typologických znaků se postupuje analytickou metodou a podle předem stanovených zásad, přičemž za rozhodující je považován dochovaný znak, který je nejmladší, avšak prokazatelně původní.
[NUSKA-1965:22,32-33,59]
[ĎUROVIČ-2002:352]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002431.htm ]