NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typologický znak vazby
Charakteristický rys vazby, který je typický pro dobu svého vzniku a umožňuje tak přibližné datování vzniku vazby. Jedná se zejména o typ vazby, tvary a pojetí knižního bloku, materiál pokryvu a desek, techniku a kompozici výzdoby, ornament, kování a formu uzavírání knihy apod.
[NUSKA-1965:22,32,59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002432.htm ]