NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
unciála
Kaligrafické písmo, převážně majuskulní, jehož charakteristickým rysem je tvarování písmen do oblouku.
[HÚŠČAVA-1951:132-143]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:49-50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002433.htm ]