NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vazba se zámečkem
Gotická vazba, u níž je knižní korpus uzavírán jednou či dvěma petlicemi, které jsou na přední desce ukončeny zámečky.
[NUSKA-1965:61]
[ĎUROVIČ-2002:366]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002437.htm ]