NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
verso
reverz
Zadní, reverzní strana listu (někdy též nazývaná sudo-levá), v citacích uvedená indexovým označením v. Starší označení indexem b je považováno za zastaralé. Dnes se používá jen pro označování druhého sloupce v textech psaných vícesloupcově na jedné straně.
[BROWN-1994:nestr.]
[HLAVÁČEK-1994:61-62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002440.htm ]