NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vlys
Jednotně komponovaný podélný pás, umístěný v záhlaví stránky tištěné knihy. Je pravidelně členěný a zdobený nebo seskupený kolem ústředního motivu. Vlysy byly bohatě zdobeny figurálními náměty, motivy přírodních scenérií, symboly a monogramy, ale i nápisy a krátkými průpovídkami.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:15]
[BOHATCOVÁ-1990:151,301,309.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002441.htm ]