NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zavěšovaná vazba
Vazba, kdy se kniha zhotovuje ve dvou krocích - odděleně knižní blok a desky vazby. Až v závěrečné fázi jsou spojeny v jeden celek zavěšením bloku do již hotových desek.
[DOLEŽAL-1976:49,54]
[BOHATCOVÁ-1990:392,544]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002444.htm ]