NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zlatý řez
sectio aurea (ciz.)
Proporční poměr, v číselných hodnotách 1 : 1, 618, který lze vyjádřit úsečkami tak, že menší úsek se má k většímu jako větší úsek k celkové délce úsečky. Oproti normalizovaným formátům je vyšší a užší, tedy náročnější na spotřebu papíru. Dodnes je však považován za harmonický poměr dvou rozměrů, protože ideálně vyhovuje fyziologii vidění.
[SPUNAR-1972:186-187]
[ŠALDA-1959:221]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002445.htm ]