NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zrcadlo (kniha)
psací plocha
1. U rukopisů se jedná o psací plochu a její rozvržení na stránce, zejména s ohledem na vnější podobu zápisu textu (linkování, počet řádků, dělení na sloupce). U tištěných knih se v obdobném smyslu hovoří o zrcadle sazby, které zahrnuje vlastní text nebo též vyobrazení, vytištěné na jedné straně, bez záhlaví, paginace, marginálií. - 2. Ve výzdobě knižní vazby se jedná o rozměrné pole ve středu kompozice, ohraničené bordurou a zdobené různými typy výplně.
[ZÁSADY-1983:55]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:14]
[NUSKA-1965:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002447.htm ]