NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní fond
1. Organicky, zpravidla úřední činností vzniklý soubor písemností, uložený a zpracovaný vzhledem ke své trvalé dokumentární hodnotě za účelem zvláště badatelského, někdy i druhotného administrativního nebo všeobecně historicko-kulturního využití. - 2. Soubor archiválií jednotného původu, historicky uchovaných za stejných či blízkých okolností.
[HOFFMANN-2001:IX-XXV]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002449.htm ]