NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
capta
Zachycená nebo zaznamenaná data. Zatímco data jsou objektivními charakteristikami entit, capta jsou jejich výběrovým vyjádřením. Deskriptivní údaje při zpracování rukopisů, inkunábulí a starých tisků je nutno chápat jako capta, totéž platí o digitálních kopiích.
[ROSICKÝ-2001:70-85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002450.htm ]