NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
falzum
dictamen
Text či dílo, písemnost nebo zápis vydávající se za něco jiného, než ve skutečnosti je, a sledující tím konkrétní, praktický, zpravidla zištný nebo ideologicky podložený cíl. Falzem může být literární dílo předstírající větší stáří nebo významnějšího autora nebo listina, v níž údaje, které obsahuje, mohou, ale nemusí odporovat skutečnosti, popř. písemnost vydaná bez vědomí vydavatele či proti jeho vůli. Falzem není tzv. dictamen, tj. fingovaná písemnost vzniklá jako slohové cvičení.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:194-195]
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:26-28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002452.htm ]