NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
heraldická výzdoba
Využití heraldických prvků (státní, zemské, šlechtické, církevní, městské apod. znaky) jako výtvarného doprovodu rukopisu, inkunábule nebo tisku. Mají funkci markantů (iniciály, exlibris, supralibros, signety apod.) nebo funkci sémiotickou (ilustrace, vlastní obsah sdělení - armoriály apod.).
[TOBOLKA-1949:208]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002454.htm ]