NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historický knihovní fond
Sbírka historických dokumentů (knih, rukopisů, periodik apod.) budovaná, spravovaná a zpracovávaná v knihovně za účelem uchování a odborného i kulturního využití. Okruh dokumentů je v Česku vymezen knihovním zákonem.
[HEJNOVÁ-1999:89-95]
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001:§2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002456.htm ]