NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihověda
nauka o knize, bibliologie, bibliognosie, bibliosofie, sémiotika knihy
1. Obor zkoumající knižní kulturu jako celek, zejména s ohledem na její sociokulturní význam. Zahrnuje teorii, historii a estetiku, např. ikonografii, dějiny knihy, dějiny knihtisku apod. - 2. Pozitivisticky pojaté studium dějin knižní kultury, převážně starých tisků s důrazem na objektivně, materiálově a fyzicky chápané vnější knižní znaky.
[TOBOLKA-1949:9]
[CEJPEK-2002:9]
[KOUTNÍK-1936:3-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002457.htm ]