NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní znaky
vnější znaky, formální rysy, markanty, vnitřní znaky
Typologické charakteristiky rukopisné nebo tištěné knihy z hlediska jejích vnějších znaků (formálních rysů) a vnitřních znaků (obsahových rysů) identifikujících nosič záznamu, resp. jeho formu a provedení. Vnější a vnitřní znaky se označující markanty.
[CEJPEK-2002:17-18]
[KOUTNÍK-1936:3-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002458.htm ]