NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
memorát
Drobný útvar na pomezí slovesnosti a písemnictví, jehož písemný záznam je z důvodu předpokládané všeobecné známosti pouze náznakový a je určen pro ústní rozvedení při výkladu nebo fakultativní rozšíření při dalším přepisu. Typickým případem je exemplum ve středověkých rukopisných záznamech.
[DVOŘÁK-1994:125-130]
[UHLÍŘ-1996:97]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002459.htm ]