NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mřežování
Přeškrtání křížem zápisu ve veřejné, zvl. městské knize označující, že pořízení, kterého se zápis týká, bylo skutečně vykonáno; typické zejména pro závěti, obligace a koupě na splátky.
[UHLÍŘ-1990:10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002460.htm ]