NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písemnictví
paraliteratura
1. Soubor jakýchkoli textů na rozdíl od úžeji vymezené literatury. - 2. Písemná kultura vůbec.
[VIDMANOVÁ-1994:20-27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002466.htm ]