NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skripturalita
Vyjadřování písmem jakožto využívání externí paměti bez ohledu na typ písma (obrázkové - vyjadřuje primárně představy a pojmy, resp. znakové - vyjadřuje primárně jazyk). Protiklad znakových systémů založených na využívání interní paměti.
[ASSMANN-2001:passim]
[UHLÍŘ-2001B:106-122]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002467.htm ]