NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovesnost
1. Reprezentace jazykových útvarů na základě interní i externí paměti, slovesné umění. - 2. Jazykový folklór a jeho rukopisní záznamy i knižní vydání.
[DVOŘÁK-1994:125-130]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002468.htm ]