NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
špalíček
špalíčková kniha
1. Původně (v antice) svázané dřevěné destičky potažené tenkou vrstvou vosku, do něhož se ve starověku psalo kovovými pisátky; totéž co tabellae. Později (v pozdní antice) byly dřevěné destičky nahrazeny pergamenem nebo papírem, který se vázal do stejné formy; totéž co kodex. - 2. Obsáhlý soubor písní, zvl. náboženských a kramářských, nebo modliteb sestavovaný v 17. a 18. stol. z jednotlivých tisků. - 3. Evangelické tisky osmerkového a menšího formátu kolportované za protireformace do českých zemí, svázané do nenápadné tmavohnědé vazby, podobající se většímu či menšímu polínku, což umožňovalo snadné ukrytí.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:101]
[BOHATCOVÁ-1990:287]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002469.htm ]