NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tabellae
tabulky
Dřevěné tabulky barvené křídou nebo potahované vrstvou sádry jako psací látka; pro delší záznam jich bylo spojováno více motouzem nebo kroužky. Aby se nepoškodilo písmo, byly vnitřní plochy vyhlubovány a zalévány voskem.
[HORÁK-1948:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002470.htm ]