NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
text
1. Všeobecně uspořádaný a zapsaný soubor slov podřízený výběru významů a syntaxi a tvořící souvislé sdělení, totéž co zápis (význam filologický či lingvistický). - 2. Speciálně soubor jakýchkoli znaků dávající smysl (význam sémiotický). - 3. Určitý uspořádaný soubor slov; totéž co dílo, resp. vyjádření (význam pomocněvědný, resp. kodikologický). - 4. Záznam uspořádaného souboru slov na nosiči; totéž co provedení (význam literárněhistorický). - 5. Autoritativní dílo, kniha, či spis (význam kulturologický).
[ASSMANN-2001:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002471.htm ]