NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textualita
psané slovo
Způsob tvorby, komunikace a distribuce děl, v němž dominuje psané slovo nad mluveným, ale nevylučuje je. Protiklad orality. Od doby helénistické alexandrijské školy a raného křesťanství do současnosti dává psaným záznamům charakter závaznosti, resp. výlučnosti.
[ASSMANN-2001:passim]
[UHLÍŘ-2001B:106-122]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002472.htm ]