NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulus
Proužek pergamenu s uvedením jména autora a názvu díla, vyčnívající nahoře ze svitku.
[HORÁK-1948:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002473.htm ]