NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
unikát
unikum
Jediný zachovaný exemplář, příp. dílo vytištěné v jediném exempláři, ručně zdobené, ilustrované nebo jinak upravené tak, že se liší od jiných exemplářů téhož vydání (např. podpis autora, marginálie, výjimečná vazba apod.).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:339-340]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002474.htm ]