NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
arch papíru
1. List papíru obvykle obdélníkového tvaru. - 2. V polygrafickém průmyslu označení pro list papíru o velikosti 841x1189 mm (formát A0), jehož dělením (překládáním) vznikají další formáty papíru.
[WIJNEKUS-1967:285]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002475.htm ]