NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autografie
1. Reprografická technika tisku z plochy, která spočívá v přetisku kresby ze zvláštního papíru na litografický kámen nebo kovovou (ofsetovou) desku k dalšímu rozmnožení.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[BRADNOVÁ-1993:78]
[KLIMEŠ-1998:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002476.htm ]