NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
barvotisk
Tisk polotónových obrázků, při kterém je barevné spektrum tvořeno přesným soutiskem dvou nebo více základních (obvykle žlutá, červená nebo modrá), popř. doplňovacích barev.
[BRADNOVÁ-1993:97]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[WIJNEKUS-1967:73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002478.htm ]