NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dřevoryt
xylografie
Grafická technika tisku z výšky nahrazující starší techniku dřevořezu. Obraz je vyřezán rydly do povrchu silné desky zhotovené z tvrdého zimostrázového dřeva řezané napříč vláken, která se potře barvou (obraz tak tvoří netisknoucí plochu) a následně se otiskne. Pomocí různé šířky a hustoty čar lze docílit stínovaný obraz. V 19. století se dřevoryt spolu s litografií stal hlavní ilustrační technikou. V současnosti se dřevoryt jako tisková technika již nepoužívá.
[ŠALDA-1983:42]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[WIJNEKUS-1967:346]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002482.htm ]