NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvanácterka
Označení formátu knihy, v níž každá složka vznikla přeložením archu papíru na 12 listů (resp. 24 stran). Označuje se 12°.
[WIJNEKUS-1967:328]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002484.htm ]