NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
folio
Formát knihy, která je tvořena složkami z jednou přeloženého archu papíru (každá složka tedy obsahuje 2 listy, resp. 4 strany). - 2. Formát knihy velikosti 35-45 cm výšky, označuje se 2°.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[WIJNEKUS-1967:138]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002487.htm ]