NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formát papíru
normalizovaný formát papíru
Velikost (rozměr) papíru stanovená nejčastěji podle normy uvádějící tzv. čistý formát papíru (tj. po ořezu potištěného papíru) v řadách A a B, příp. C. V rámci každé řady se rozlišuje 11 čistých rozměrů označených číslicí 0 až 10 (A0, A1, A2, A3, A4 atd.). Jednotlivé formáty vznikají dělením (přeložením) archu papíru o velikosti 841x1189 mm (A0); rozměr se udává v milimetrech.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:63-64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002489.htm ]