NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotografická sazba
studená sazba, fotosazba
Způsob sazby, při které pomocí fotosázecích strojů dochází k fotografické projekci obrazu písmen, řádků nebo stran na citlivý papír, film nebo fólii. Nahradila nejen pomalejší ruční sazbu, ale také horkou sazbu, protože je jednodušší a bezpečnější.
[HLAVENKA-1994:971]
[KLIMEŠ-1998:203]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002490.htm ]