NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafické studio
Subjekt zabývající se komplexním zpracováním textu a grafiky za použití různých formátů, nosičů a technologií. Grafická studia provádějí např. přípravu a zpracování publikací, firemních značek, webových stránek, multimediálních CD-ROM, reklamních předmětů apod. Mezi činnosti grafických studií patří nejen zpracování grafických návrhů, ale také předtisková příprava, předání podkladů k výrobě (tisku) jiné instituci či vlastní konečná realizace původních návrhů (tisk publikací, potisk předmětů, zhotovení webových stránek).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:178]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002491.htm ]