NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafické techniky
umělecké grafické techniky
Tiskové techniky sloužící ke zhotovování uměleckých reprodukcí, obvykle v omezeném nákladu. Mezi grafické techniky se řadí všechny tradiční tiskové techniky kromě knihtisku (dřevořez, dřevoryt, linořez, linoryt, litografie, mědiryt, suchá jehla, lept, oceloryt a další).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:77]
[ŠALDA-1978:43-46]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002492.htm ]