NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
gramáž
měrná hmotnost papíru
Hmotnost m2 papíru používaného pro tisk publikací vyjádřená v gramech. Nejlehčí papír je papír novinový, těžší papír se používá na časopisy a knihy; nejtěžší papír se používá na obálky a přílohy časopisů a knih.
[ŠALDA-1983:321]
[WIJNEKUS-1967:29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002493.htm ]