NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
heliogravura
fotogravura
Grafická technika tisku z hloubky nahrazující ruční rytí fotochemickým procesem. Na měděnou desku se nanese tenká vrstva asfaltového prachu, z níž vznikne zahřáním souvislá vrstva. Na ni se přenese fotografický obraz na chromované želatinové vrstvě. Obě vrstvy jsou pak leptány do hloubky až na měď; tato vyleptaná místa tvoří místa tisknoucí.
[ŠALDA-1978:27-28]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002494.htm ]