NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
imprimatur
Příkaz, resp. souhlas k tisku publikace. Schválení připojené zpravidla na poslední korektuře, opatřené podpisem odpovědné osoby (autor, redaktor apod.) a datem, znamenající, že je možné začít s tiskem publikace. V souvislosti s vývojem technologií může mít imprimatur i jinou než klasickou podobu otisknutého razítka.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:80]
[WIJNEKUS-1967:168]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002496.htm ]