NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvart
Označení formátu knihy, v níž každá složka vznikla přeložením archu papíru na 4 listy (resp. 8 stran). Označuje se 4°.
[WIJNEKUS-1967:258]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002501.htm ]