NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lámání sazby
Činnost v rámci přípravy publikace pro tisk, při které dochází k úpravě textu a obrazových prvků (typ, velikost a řez písma, vzdálenost mezi řádky a odstavci, úprava titulků, podoba tabulek a grafů, velikost obrázků či fotografií atd.) a následně k uspořádání textu a grafických prvků do stran (u knih podle makety, u periodik podle daného stránkového rozvržení). V současnosti se lámání sazby provádí převážně s využitím speciálních počítačových programů.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:97]
[WIJNEKUS-1967:201]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002502.htm ]